ระบบเมตริก
General Catalog 2018-2019 JIS Spec ดู
Grade ดู
TurnLine ดู
GrooveLine ดู
MillLine ดู
DrillLine ดู
ToolLine ดู
User’s Guide ดู

ระบบเมตริก
General Catalog 2018-2019 ISO Spec (European) ดู
Grade ดู
TurnLine ดู
GrooveLine ดู
MillLine ดู
DrillLine ดู
ToolLine ดู
User’s Guide ดู

ระบบเมตริก
TungForce – ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดู

Metric
Tools for miniature parts ดู

สินค้าไฮไลท์ 2018 ดู

เกรดเม็ดมีดสำหรับงานกลึง

เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิว
Metric
AH725 ดู
AH8000 Series ดู
AH905 ดู
SH725 ดู
T5100 Series ดู
T515 ดู
T6100 / AH600 Series ดู
T9100 Series ดู
T9200 Series ดู
T9200 Series – Success stories ดู
เซอเม็ทเกรด
Metric
NS9530 / GT9530 / AT9530 ดู
Ceramic Grades
Metric
TZ120 ดู
เกรด PCD
Metric
T-DIA Series ดู
เกรด CBN
Metric
BX470 / BX480 ดู
BX910 ดู
BXA20 ดู
BXM Series ดู
Mini T-CBN ดู
T-CBN GNGA ดู
WavyJoint ดู
หน้าลายหักเศษ
Metric
AM ดู
FW / SW ดู
HP ดู
JS / JRP / JPP / JSP ดู
PSF / PSS ดู
THS / TUS ดู

เครื่องมือตัดเฉือนสำหรับงานกลึง

ด้ามกลึงปอก
Metric
DimpleFX ดู
FixRTurn ดู
ISO-EcoTurn ดู
MiniForce-Turn ดู
TungBoreMini ดู
TungTurn-Jet ดู
TungTurn-Jet – Cincom DirectTung-Jet system ดู
TurnFeed ดู
TurningA ดู
TurnTec ดู
TurnTenFeed ดู
Y-Pro ดู
ด้ามคว้านรู
Metric
BoreMeister ดู
ISO-EcoTurn ดู
MiniForce-Turn ดู
StreamJetBar ดู
TungBoreMini ดู
TurningA ดู
TurnTec ดู
Y-Pro ดู
งานสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก
Metric
DuoJust-Cut ดู
J-Series ดู
MiniForce-Turn ดู
TetraForce-Cut / TetraMini-Cut ดู
TinyMini-Turn ดู
TungCut ดู
TungHeavyGroove ดู
Tools Catalog for miniature parts machining ดู
งานกลึงเกลียว
Metric
TungThread ดู

งานเซาะร่องและงานตัด

Metric
DuoJust-Cut ดู
EasyMulti-Cut ดู
GTGN ดู
MY-T Series ดู
SNG / CNG ดู
TetraForce-Cut / TetraMini-Cut ดู
TGTS / TGTT / SGT ดู
TungCut ดู
TungHeavyGroove ดู

หัวดกัดอัตราป้อนสูง

Metric
DoFeed ดู
DoFeedQuad ดู
MillFeed
MillQuadFeed ดู
TungForceFeed ดู
หัวดกัดอัตราป้อนสูง ดู

หัวกัดปาดหน้า

Metric
CeramicSpeed-Mill ดู
DoOcto ดู
DoPent ดู
DoQuad-Mill ดู
DoTriple-Mill ดู
DPD / EDPD ดู
FixRMill ดู
RoundSplit ดู
TAW / EAW ดู
TFE / EFE ดู
TungEight-Mill ดู
TungSpeed-Mill (TPYD/EPYD) ดู

หัวดกัดบ่าฉาก

Metric
DoForce-Tri ดู
DoRec ดู
TecMill ดู
TPW / EPW ดู
Tung-AluMill ดู
TungForce-Rec ดู
TungQuad ดู
TungRec ดู
Tung-Tri ดู
TungTri-Shred ดู

หัวดกัดขึ้นรูป

Metric
BallFinishNose ดู
BallRoughNose ดู
DoMini-Mill ดู
DoTwistBall ดู
FixRMill ดู
RoundSplit ดู

หัวดกัดเซาะร่อง

Metric
SlotMill Series ดู

หัวกัดอเนกประสงค์

Metric
EVX
SolidMeister ดู
TCB ดู
ThreadMilling ดู
TungMeister ดู

เกรด

Metric
AH130 ดู
DS1000 Series ดู
NS740 ดู
T1115 ดู
T3130 ดู

เจาะด้วยสองขอบ

Metric
DrillForce-Meister ดู
DrillMeister ดู
GigaMiniDrill ดู
SolidDrill ดู

ดอกสว่านถอดเปลี่ยนได้

Metric
TungDrillBig ดู
TungDrillTwisted ดู
TungSix-Drill ดู

ดอกเจาะรูลึก

Metric
DeepTri-Drill ดู
GunDrill ดู

Reamer

Metric
ReamMeister ดู

ระบบจับยึด

Metric
Matrix Series 5 ดู
SpinJet ดู
SwissBore ดู
TungCap ดู
TungFlex ดู
TungHold ดู

Aerospace Industrial Solution ดู
Railway Industrial Solution ดู
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ ดู
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำมันและก๊าซ ดู
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานชิ้นส่วนทางการแพทย์ ดู
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานแม่พิมพ์ ดู
Feb. 2015, DoMiniTurn for Precision Machining ดู
Mar. 2015, DoFeed for Efficient High-Feed Milling ดู
Apr. 2015, Innovative Solution for Turning High-Temperature Alloys ดู
May 2015, TungSix-Drill: Revolutionary Solution for Setup with Low Rigidity ดู
As powerful as it looks, a perfect solution for accelerated machining ดู
Remarkable productivity and stability for deep hole drilling ดู
Improves Productivity in Parting off Small Parts ดู
The New CVD Coated Grade for Cast Iron Turning ดู
Accelerate your small-diameter milling applications ดู
TungForce-Rec ดู
TetraForce-Cut ดู
DoTriple-Mill ดู
ข้อมูลทางเทคนิคของ TungMeister DrillMeister ดู
แอพพลิเคชั่นใหม่ Dr.Carbide ดู
รายงานสิ่งแวดล้อมของTungaloy ดู