Tungaloy utvidgar TungForceRec-serien för fräsning i svårmaskinerbara material


Tungaloy utvidgar TungForce-Rec-serien med nya verktygshållare och skärkvalitéer för att förbättra produktiviteten i svåra fräsningsoperationer.

I serien ingår skär av typ ”V-bottom” som ger hög skärstabilitet under tung axelfräsning, samtidigt som det ger maximal verktygseffekt i kvadratisk axelfräsning, spånsvarvning och profilerad fräsning.

En axelfräs är ett normalt förstahandsval vid fräsning på vertikala profiler eller fixturer och behöver möta höga kvalitetskrav på ytnoggrannhet. TungForce-Rec är utformad för noggrann indexering och säker skärhållning för att garantera en fin yta på det behandlade materialet. Tungaloy erbjuder verktyg i denna serie med diameter från 18 mm till 40 mm.

Kontakta din Tungaloy-leverantör för mer information, eller skicka ett mail till info@tungaloy.se.