WavyJoint: Ny typ av CBN-skär för bearbetning i härdat stål


Tungaloy introducerar WavyJoint CBN-skär. En ny lödningsteknologi för användning i applikationer på härdat stål.

I bilindustrin används alltmer härdat stål för att minska vikt och möta krav på mindre utsläpp och energiåtgång. Tillverkare söker kostnadseffektiva lösningar för att förbättra produktivitet och effektivitet. CBN-skär är normalt en effektiv lösning för att svarva komponenter i härdat stål.

En CBN-beläggning med en konventionell lödningsteknologi tenderar att kunna lossna från grundskäret när svarvningen når en djup nivå. Normalt behöver därför operatören använda flera olika skärdjupspassager.

Serien WavyJoint är en banbrytande lösning som markant kan förbättra effektiviteten i maskineringen. WavyJoint möjliggör svarvning till en djup nivå och i hög matningshastighet i samma passage.

WavyJoint i korthet:

  • Innovativ lödningsteknologi förlänger skärdjupet: upp till 60% förbättring jämfört med konventionella CBN-skär.
  • Större CBN-massa av skäreggen förbättrar termisk stabilitet under djup och torr borrning.
  • Möjliggör skärdjup upp till 0.8mm.
  • Minskad risk för avlödning och avbrott.

PDF