Nytt gratis hjälpmedel förenklar CNC-programmering för gängfräsning


Tungaloy lanserar ett gratis hjälpmedel som förenklar programmering av gängfräsning i CNC-maskiner. Hjälpmedlet är tillgängligt online från Tungaloys hemsida och kan användas tillsammans med ThreadMilling-programmet.

Användaren kan välja önskad gängstorlek och inställningar för CNC-maskinen för att skapa ett specialanpassat program.

Du når verktyget från denna sida: http://www.imc-companies.com/mtt/

 

I korthet:

  • Föreslår verktyg och genererar ett CNC-program, baserat på de specifikationer och inställningar som anges.
  • Visar ritningar på gängstorlek och verktygsdimensioner och animeringar på verktygsrörelser. Användaren kan visualisera hela förloppet innan operationen startar.
  • CNC-program kan sparas i txt-format för att exporteras på USB-minne eller till IoT-system.
  • Användaren kan välja bland en stor bredd verktyg för att anpassa operationen till ett specifikt behov. Bland annat verktyg för blinda hål, genomgående hål och verktyg med utbytbara skärhuvuden.
  • Programmen anpassas för olika CNC-maskiner som exempelvis FANUC, Siemens, Mazak.