Video: DoForce-Tri jako nákladově nejvýhodnější nástroj s vysokou produktivitou pro rohové frézování


Tugaloy’s shoulder milling cutter with double-sided 6 cutting edged inserts clamped in a rigid pocket design, for accelerated machining